top of page
hvězdy

HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ

,,Vědomí je něco víc než produkt neuronů našeho mozku."

Stanislav Grof

CO?

Co je to?

Holotropní dýchání je metoda, kterou vyvinul český psychiatr Stanislav Grof společně se svou ženou Christinou. Stanislav Grof se věnoval výzkumu lidského vědomí, a to zejména jeho mimořádným stavům, které byly vyvolané požitím psychotropních látek. Po zákazu experimentování s těmito látkami se Grofovi snažili najít neškodnou a přesto účinnou metodu přinášející takové zážitky. Touto metodou je holotropní dýchání.

 

Metoda holotropního dýchání vychází z předpokladu možnosti vyvolání mimořádných stavů vědomí pomocí intenzivního dechu. Termínem holotropní terapie označuje Stanislav Grof léčebný postup, který je kombinací řízeného dýchání, hudby a cílená práce s tělem (body work).

JAK?

Jak to probíhá?

Ještě před počátkem holotropního dýchání jsou účastníci seznámeni s průběhem dýchání a tím, co se může během dýchání vynořit. Nejčastěji probíhá holotropní dýchání ve skupinách, jsou však možná také individuální sezení.
Vytvoří se dvojice, kdy jeden dýchá a druhý u něj sedí, zajišťuje dýchajícímu bezpečný prostor a poskytuje mu potřebnou podporu (podat pití či kapesník, odvést na záchod). Dýchající jsou vyzváni, aby si zavázali oči šátkem, nebo měli oči alespoň zavřené, a pohodlně se uložili. Doporučuje se jim zaměřit se na vnitřní procesy a nijak je nehodnotit či se je snažit ovlivňovat.
Samotné dýchání bývá zahájeno krátkou meditací a relaxací, po které se připojuje hudba. Sezení trvá obvykle dvě až tři hodiny.
Po dýchání se kreslí mandala, kde dýchající zakresluje své prožitky. Součástí integrace zážitků je i následné sdílení s ostatními účastníky.

PROČ?

Proč se vydat cestou holotropního dýchání?

Holotropní terapie vychází z předpokladu, že samo tělo má v sobě ukryté prostředky vlastní léčby, které je potřeba aktivovat.
Tato terapie slouží k nahlédnutí hluboko do vlastní psychiky a umožňuje znovuprožití některých životních traumatických momentů v mimořádném stavu vědomí, kdy holotropní dýchání usnadňuje odstraňování různých psychických bloků. Umožňuje tak nejen lepší porozumění sobě samému, ale také zlepšení vztahu k ostatním lidem. Holotropní dýchání je technika seberozvíjení a sebepoznání.

KDO?

Pro koho je holotropní dýchaní vhodné?

 • Zajímáte se o práci na sobě a o hlubší sebepoznání?

 • Hledáte smysluplnější přístup k životu?

 • Vyrůstali jste v neharmonické rodině?

 • Prožíváte krizové změny v životě?

 • Pracujete s druhými jako terapeuti, kočouvé, zdravotníci, poradci?

KDO NE?

Pro koho tato metoda rozhodně není vhodná?

Holotropní dýchání může být emočně i fyzicky náročné. Zde jsou jednotlivé kontraindikace:

 • nemoce kardiovaskulární

 • vysoký krevní tlak -  hypertense

 • některé druhy epilepsie

 • glaukom

 • cévní vydutí – aneurysma

 • prodělaný úraz hlavy spojený s krvácením do mozku

 • závažnější duševní choroby

 • infekční onemocnění

 • vážnější duševní poruchy

 • užívání drog, alkoholu či jiných návykových látek

 • těhotenství

KDY?

Kde a za kolik?

Skupinové semináře pořádám v Drozdově u Berouna, cena je

3.800 Kč za jedno dýchání (víkendový pobyt) nebo 4.600 Kč za dvojité dýchání (víkend + jeden den navíc).

Individuální holotropní dýchání (jednodenní) pořádám u mě doma v Mníšku pod Brdy za 4.500 Kč.

Dále působím v týmu Míry Kašpara ve Skřidlech u Českých Budějovic. Spolupracuji s Romanem Petrovem v Praze a občas vypomáhám Jiřině Macháčkové v Liberci.

Cluster hvězda

„Dech je králem mysli.“

B. K. S. Iyengar

bottom of page