top of page

Holotropní dýchání - co to je?

Aktualizováno: 10. 2.

Náš dech je mnohem víc než pouhý fyziologický proces. Je to klíčový nástroj, kterým můžeme prozkoumat hlubší roviny našeho vědomí a dosáhnout stavů rozšířeného vnímání.


Jednou z technik, která nám umožňuje tuto cestu objevování, je holotropní dýchání. Holotropní dýchání je transformační metoda, která kombinuje zrychlené a intenzivní dýchání s podporou specifické hudební atmosféry a hlubokého vnímání vlastního nitra.


Tato technika byla vyvinuta psychiatrem Dr. Stanislavem Grofem a otevírá dveře k hlubokému sebepoznání a léčení. V tomto článku se podíváme na principy holotropního dýchání, jeho historii a potenciální přínosy pro individuální růst a transformaci.


naznak zenskeho obliceje z profilu v fialovou ruzove mlze

Co je holotropní dýchání?

Základní principy a technika holotropního dýchání

Zde jsou některé základní principy a techniky holotropního dýchání:

 • Hluboké a intenzivní dýchání: Účastníci holotropního dýchání jsou povzbuzováni k tomu, aby dýchali hluboce a intenzivně. To zahrnuje prodloužení vdechů a výdechů, zapojení celého těla a umožnění volného a neomezeného průtoku dechu.

 • Hudba jako podpůrný prvek: Během seance holotropního dýchání se používá specificky vybraná hudba, která má podporovat prožitky a transformaci. Hudba s různými rytmickými vzory a emocionálními náladami je vybrána tak, aby podporovala prožitky, prohloubila vnitřní cesty a umožnila uvolnění a výraz emocí.

 • Bodywork a energetická práce: Facilitátoři nebo terapeuti mohou poskytovat dotekovou práci a energetické techniky, aby podpořili uvolnění a prohloubení procesu holotropního dýchání. Dotek a práce s tělem mohou pomoci uvolnit napětí, uvolnit blokády a posílit propojení těla a mysli.

 • Mandaly a kresba: Během holotropního dýchání je často povoleno nebo podporováno kreslení mandal. Mandala je kruhový obrázek, který může sloužit jako prostředek pro vyjádření a integraci prožitků a obrazů, které se objevují během procesu holotropního dýchání.

 • Sharing a integrace: Po skončení seance holotropního dýchání se často provádí fáze sharingu, kdy účastníci sdílí své prožitky a dojmy s ostatními. Tato fáze je důležitá pro sdílení, pochopení a integraci toho, co bylo prožito během seance.


kresby pro vyvolání dojmu mandaly
Součástí integrace holotropního zážitku je kreslení mandaly.

Cílem holotropního dýchání je umožnit prozkoumání hlubokých vrstev vědomí, propojení se s vnitřním potenciálem a podpora osobního růstu a transformace. Terapeutický prostor a bezpečí jsou klíčové pro proces holotropního dýchání, a proto je důležité, aby byl prováděn pod vedením zkušeného facilitátora s odpovídajícími znalostmi a dovednostmi.


Specifická role rychlého a intenzivního dýchání

Rychlé a intenzivní dýchání hraje specifickou roli v technice holotropního dýchání. Tento typ dýchání je klíčovým prvkem, který podporuje a aktivuje vnitřní samoléčící mechanismy a umožňuje prohloubení prožitků. Zde je popis specifické role rychlého a intenzivního dýchání:

 • Aktivace energetického toku: Rychlé a intenzivní dýchání pomáhá aktivovat energetický tok v těle. Prodloužené vdechy a výdechy umožňují proudění vzduchu hluboko do plic a do celého těla. Tím se stimuluje tok životní energie a umožňuje se uvolnění energetických bloků.

 • Zvýšený přísun kyslíku: Intenzivní dýchání zvyšuje přísun kyslíku do těla. To má vliv na metabolismus, aktivitu mozku a celkovou vitalitu organismu. Zvýšený přísun kyslíku podporuje aktivaci vnitřních procesů a napomáhá hlubšímu prožívání.

 • Prohloubení prožitků: Rychlé a intenzivní dýchání může vést k prohloubení emocionálních, tělesných a transpersonálních prožitků. Uvolněním a zvýšením toku energie dochází k aktivaci a uvolnění různých vrstev vědomí. To může vést ke zvýšenému prožitku a prohloubení sebepoznání.

 • Aktivace nevědomých procesů: Intenzivní dýchání může také aktivovat nevědomé procesy v mysli. To může zahrnovat uvolnění potlačených emocí, přístup k podvědomým vzpomínkám a symbolickým obrazům. Rychlé dýchání podporuje propojení s hlubšími vrstvami vědomí a umožňuje přístup ke skrytým aspektům osobnosti.

 • Transformace a integrace: Rychlé a intenzivní dýchání podporuje proces transformace a integrace prožitků. Tím, že se účastník otevře intenzivnímu dýchání a nechá se unášet proudem energie, může docházet k prohloubení sebepoznání, uvolnění emocionálního napětí a dosažení stavu hlubšího uvědomění. Tyto prožitky mohou následně být integrovány do celkového osobního růstu a transformace.

Je důležité zdůraznit, že rychlé a intenzivní dýchání by mělo být prováděno pod dohledem zkušeného facilitátora, který bude vytvářet bezpečné prostředí a poskytovat podporu během celého procesu holotropního dýchání.


Vliv hudebního doprovodu a hlubokého vnímání na proces

Hudební doprovod a hluboké vnímání hrají v procesu holotropního dýchání důležitou roli a mohou mít vliv na celkový průběh a prožitky účastníka. Zde je popis vlivu hudebního doprovodu a hlubokého vnímání na proces holotropního dýchání:

noty
Hudba je důležitým doprovodným prvkem při holotropním dýchání
 • Podpora relaxace a uvědomění: Hudební doprovod vytváří prostředí, které podporuje relaxaci a uvědomění. Vhodně vybraná hudba s klidnou melodií, pomalým rytmem a harmonickými zvuky může pomoci účastníkům se uvolnit a naladit se na své vnitřní prožitky.

 • Indukce emocí a prožitků: Hudba může indukovat různé emocionální stavy a prožitky. Dynamika, rytmy, melodie a harmonie hudby mohou ovlivnit energetické pole účastníka a umožnit prožívání různých emocí, jako je radost, smutek, extáze nebo zranění.

 • Prohloubení prožitků: Hudební doprovod může pomoci prohloubit a rozšířit prožitky během holotropního dýchání. Hudba může sloužit jako podnět, který rozšiřuje vnímání a umožňuje účastníkům prožívat hlubší vrstvy vědomí a transpersonálních zkušeností.

 • Podpora energetického toku: Hudba může podporovat volný tok energie v těle. Vhodně vybrané rytmy a melodie mohou pomáhat harmonizovat a posilovat energetický tok v těle účastníka. To může podpořit uvolňování bloků a napomoci procesu transformace.

 • Integrace a uzdravení: Hudební doprovod může také hrát roli při integraci prožitků a podpoře procesu uzdravení. Hudba může sloužit jako prostředek pro vyjádření a transformaci emocionálních, tělesných a transpersonálních prožitků. Účastníkům může pomoci najít vnitřní rovnováhu, usmíření a celistvost.

Hluboké vnímání, které je součástí holotropního dýchání, umožňuje účastníkům ponořit se do svých vnitřních prožitků a přijmout je s otevřeností a uvědoměním. Vnímání všech smyslů, jako je sluch, zrak, hmat, chuť a čich, může posílit prožitek a přispět k celkovému hlubšímu vnímání sebe sama a svého nitra.


Je důležité, aby facilitátoři holotropního dýchání vybírali hudbu a vytvářeli prostředí tak, aby podporovalo proces účastníků a respektovalo jejich individuální potřeby a citlivost.


Historie holotropního dýchání

Historie holotropního dýchání sahá do 2. poloviny 20. století a je spojena především s výzkumem a prací psychiatra Dr. Stanislava Grofa a jeho manželky Christiny Grofové. Zde je přehled historie holotropního dýchání:

 • Výzkum s LSD: V 50. a 60. letech 20. století se Dr. Stanislav Grof podílel na výzkumu léčebných účinků LSD (lysergické kyseliny diethylamidu) v Psychiatrickém výzkumném ústavu v Praze. Během těchto experimentů Grof objevil, že hluboké dýchání a změněné stavy vědomí mohou hrát klíčovou roli v léčebných procesech.

 • Vývoj holotropního dýchání: Poté, co bylo používání LSD zakázáno, začal Grof zkoumat alternativní metody dosahování změněných stavů vědomí. Spolu se svou manželkou Christinou vyvinuli techniku holotropního dýchání, která spočívá ve zrychleném a intenzivním dýchání jako prostředku pro indukci změněných stavů vědomí.

 • Psychologický výzkum: Grofovi začali provádět séance holotropního dýchání s různými lidmi a studovat jejich prožitky. Během těchto seancí se objevily různé prožitky, včetně hlubokých emocí, vzpomínek, symbolů a transpersonálních zkušeností. Grofové začali integrovat tyto poznatky do psychologického modelu, který se zabývá rozvojem osobnosti a duchovní transformací.

 • Vznik transpersonální psychologie: Práce Stanislava Grofa přispěla k rozvoji transpersonální psychologie, která se zaměřuje na výzkum a porozumění transcendentalních a duchovních aspektů lidského vědomí. Grof se stal jedním z předních představitelů tohoto oboru a jeho práce ovlivnila mnoho terapeutických a transformačních přístupů.

 • Výuka a šíření holotropního dýchání: Stanislav a Christina Grofovi začali šířit techniku holotropního dýchání po celém světě. Založili Institut holotropní psychologie, který poskytuje výcviky pro terapeuty a facilitátory holotropního dýchání. Holotropní dýchání se stalo oblíbenou metodou pro osobní růst, sebepoznání a transformaci v mnoha zemích.

Dnes je holotropní dýchání uznáváno jako jedna z alternativních terapeutických technik, která umožňuje prozkoumávání hlubších vrstev vědomí a podporuje osobní a duchovní rozvoj. Má široké využití v oblasti psychoterapie, psychologie, spirituality a osobního rozvoje.

.

Přínosy holotropního dýchání

Prozkoumání vnitřních prožitků a rozšíření vědomí:

Holotropní dýchání umožňuje jedinečnou cestu k prozkoumání vnitřních prožitků a rozšíření vědomí. Během sezení se otevíráme hlubokým emocím, vzpomínkám a obrazům, které se mohou objevovat a vynořovat z našeho podvědomí. Tímto způsobem máme příležitost získat hlubší pochopení sebe sama, svých motivací, traumatu a potenciálu.


Potenciál pro sebepoznání a osobní růst:

Holotropní dýchání má vysoký potenciál pro sebepoznání a osobní růst. Prostřednictvím této metody můžeme odhalovat a překonávat své bloky, omezující vzorce a přesvědčení. Uvolňujeme staré emocionální a energetické bloky, což nám umožňuje rozvoj našeho plného potenciálu. Získáváme hlubší spojení se sebou samými, větší sebeuvědomění a schopnost žít autentický život.


muž drží rozvícenou žárovku v ukou, má navozovat energii, transformaci

Možnosti terapeutického využití a psychického uzdravení:

Holotropní dýchání má významné terapeutické využití a může pomoci při psychickém uzdravování. Během sezení se otevírají hluboké vrstvy našeho psychického a energetického systému, což umožňuje uvolnění a transformaci negativních vzorců, traumatu a emocí. Prožíváme hluboké uzdravení a obnovení rovnováhy v našem životě. Holotropní dýchání také může být podporou při práci s různými psychickými a emocionálními obtížemi, jako jsou úzkost, deprese, traumata nebo závislosti.


Integrace holotropního dýchání s jinými technikami a praktikami:

Holotropní dýchání je otevřené a lze ho integrovat s různými jinými technikami a praktikami. Může být kombinováno s taneční terapií, arteterapií, masáží, meditací, práci s mandalou a mnoha dalšími metodami. Tyto kombinace poskytují bohatý a synergický prostor pro prohloubení a rozšíření vlastního procesu holotropního dýchání. Integrace různých technik a praktik umožňuje obohacení a prohloubení zážitku a podporuje celkovou transformaci a růst.


Přínosy holotropního dýchání jsou mnohostranné a mohou se projevit na různých úrovních našeho bytí. Tato metoda nám otevírá bránu k objevování naší vnitřní pravdy, uzdravování našeho nitra a posilování naší osobní a duchovní cesty.


Závěrem

Holotropní dýchání je cenným nástrojem pro výzkum vlastního nitra a dosažení stavů hlubšího vědomí. Jeho principy a technika, vyvinuté Dr. Stanislavem Grofem, nám umožňují rozšířit vnímání a objevovat dosud neznámé aspekty našeho bytí. Skrze rychlé a intenzivní dýchání, podpořené hudební atmosférou a hlubokým vnímáním, můžeme dosáhnout stavů transformace, sebepoznání a psychického uzdravení. Holotropní dýchání nabízí mnoho přínosů pro individuální růst a integraci s jinými technikami a praktikami. Je to cesta, která nám umožňuje otevřít se vnitřnímu světu a prozkoumat nekonečné možnosti lidského vědomí.


Tento článek poskytuje základní přehled o holotropním dýchání, jeho původu, principu a přínosech. Je však důležité, abyste se při praktikování této metody řídili pokyny a konzultovali s odborníky, kteří mají hlubší znalost této techniky.


19 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Komentarze


bottom of page