top of page

Etický kodex v koučování: Základní principy a hodnoty

Aktualizováno: 21. 8. 2023

Etika hraje v koučování klíčovou roli. Kvalifikovaní koučové se řídí etickým kodexem, který stanovuje základní principy, hodnoty a normy chování, které mají dodržovat při své práci s klienty. Tento etický kodex je důležitý pro ochranu klientů a zajištění profesionální a důvěryhodné koučovací praxe.


kniha nazdačující sepsaný etický kodex

Etický kodex v koučování a jeho hlavní aspekty

  1. Důvěrnost a důvěra: Koučovací vztah je založen na důvěrnosti a důvěře. Kouči mají povinnost respektovat důvěrné informace, které klienti sdílejí, a zajistit, aby nebyly zneužity. Koučové by měli vytvářet bezpečné a důvěrné prostředí, ve kterém klienti mohou otevřeně mluvit o svých potřebách a cílech.

  2. Respekt a nediskriminace: Koučové mají povinnost respektovat individualitu a rozmanitost klientů. Nesmí diskriminovat klienty na základě jejich pohlaví, věku, náboženství, etnického původu, sexuální orientace nebo jakéhokoli jiného osobního rysu. Koučové by měli vytvářet inkluzivní prostředí, které podporuje rovnost a respekt.

  3. Integrita a odpovědnost: Koučové by měli jednat s integritou a dodržovat vysoké profesionální standardy. Měli by jednat v souladu s tím, co je pro klienta nejlepší, a nést odpovědnost za své jednání a rozhodnutí. Koučové by měli být schopni pochopit a respektovat omezení svých schopností a kompetencí a v případě potřeby klienta odkázat na jiného odborníka.

  4. Kvalita a profesionální rozvoj: Koučové by měli usilovat o neustálý profesionální rozvoj a zdokonalování svých dovedností. Měli by si udržovat vysokou úroveň odbornosti a pravidelně se vzdělávat. Koučové by měli být transparentní ohledně své kvalifikace, zkušeností a specializace.

  5. Závazek k klientovi: Koučové by měli být oddaní podpoře klienta při dosahování jeho cílů. Jejich hlavním zájmem by mělo být blaho a prospěch klienta. Koučové by měli být schopni naslouchat, klást otázky a aktivně se angažovat ve vztahu s klientem, aby ho vedli k objevování a dosahování svých potenciálů.

Etický kodex v koučování je důležitým rámcem, který pomáhá zajistit, že koučování je prováděno s ohledem na klienta a s dodržováním profesionálních standardů. Koučové by měli být obeznámeni s etickým kodexem a přijímat ho jako závaznou součást své praxe. Tímto způsobem mohou klientům poskytovat bezpečnou a kvalitní podporu při dosahování jejich cílů.

5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page