top of page
Publikum na výkon
“Se Šárkou jsem se setkala na výcviku koučů. Asi neznám člověka, který by byl více odlišný než jsem já. V první chvíli jsme si myslely, že nebudeme ani jedna ten "náš šálek kávy". Možná právě proto jsme si k sobě časem našly cestu a jako kouč mi nesmírně pomohla. Měla ten správný nadhled díky, kterému mi pokládala opravdu trefné otázky.

Díky Šárce jsem byla schopná řešit osobní i pracovní témata. Byť se povahově i názorově velmi lišíme, tak prokázala obrovskou dávku respektu a profesionality při koučinku. Nikdy jsem neměla pocit, že by nebrala vážně téma, které řeším. Vždy jsem měla její plnou pozornost a opravdový zájem mi pomoci.

Jako kouč mi nesmírně sedla a proto se k naší spolupráci chci znovu vrátit a těším se na ni.”

Dagmar L.

Martina Ch.

“Se Šárkou jsem absolvovala několik velmi příjemných sezení, při kterých mi pomohla rozklíčovat příčiny mých témat a nastartovat velmi efektivní postupy, díky kterým jsem se ve svém seberozvoji mohla posunout. Některá témata jsme zvládli zcela zpracovat, u jiných neměla Šárka problém mě přesměrovat na terapeuta, protože dovedla jasně rozlišit, co je vhodné ke koučování a co nikoliv. Byla jsem moc spokojená s jejími postupy a otázkami, které opravdu člověka donutí se na věci dívat z jiných úhlů pohledu, nebo i klidně pochopit a přijmout chování druhých. Díky různorodosti mých témat si myslím, že je Šárka velmi flexibilní a všestrannou koučkou."
"Šárka umí přistoupit ke koučování celostně, využít jak racionální, tak emoční přístup. Jako klientovi mi dala dostatečnou volnost, ale zároveň dokázala správně rozpoznat, kdy je potřeba trochu přitlačit a nenechat mě utéct od důležitých, ale nepříjemných faktů.
Líbilo se mi, že k mému problému přistupovala s otevřenou myslí a bez předsudků, přestože se velice dobře známe a mohla se nechat snadno strhnout snahou nabízet vlastní názor.
Myslím, že umí rozpoznat jemné a pro klienta důležité detaily, dokáže na ně nenásilně upozornit, ale nemá problém je opustit, pokud s ním nerezonují. Moje téma jsme zvládli vyřešit v rámci jednoho setkání, ač jsem na začátku mysel, že to bude náročnější a dlohodobější proces."

Viktor J.

Marcela S.

“Koučování se Šárkou, je pro mně vždycky potěšením.
Její klidné a rozvážné vystupování ve mně budí pocit bezpečí, bezmezného přijetí a hlavně vím, že mě za nic co jí říkám nesoudí a  to je velmi důležité.
Provází mě na velmi klikaté cestě mého života a neustále mě podporuje. Ví, že jsem útěkář od problémů a vždy mě dokáže vrátit zpět a jít až do hloubky, kam bych se sama těžko odvážila jít. To mi pomáhá najít nová řešení mých problémů, která byla až dosud pro mě  neviditelná. Velmi se mi líbí její  profesionální vystupování.
Udělá si  čas prakticky kdykoliv a to i přes svoje velké pracovní vytížení, toho si opravdu vážím.  Při našich sezeních mi věnuje plnou pozornost a svůj zájem.
Šárka je pro mě velkou oporou a vždy se ráda nechám znova nakoučovat.
"
Using Mobile Phones
"Šárka Hanzlík mi jako kouč pomohla zaměřit se a znovu se věnovat sportovní aktivitě, ke které jsem se dlouho odhodlával, ale chyběla mi k ní dostatečná motivace i v důsledku covidových omezení.

Nejdříve jsme se na společném sezení zaměřili na hledání podstaty problému a identifikaci vnitřních překážek, které mi v mém záměru bránily. Následně mi Šárka pomohla nastavit dílčí cíle, které pro mě bylo snazší plnit a aby pro mě jejich plnění nebylo stresující. Úspěšnost v jejich dosahování jsme společně následně analyzovali. Jejich dosahování se tak pro mě stalo postupně zábavou, která mi přináší uspokojení. Velmi si cením především jejího vnímavého přístupu, kdy jsem z její strany neměl pocit jakéhokoli nátlaku, což by pro mě osobně bylo zřejmě spíše odrazující a rád se na ni jako koučku v případě potřeby znovu obrátím."

Tomáš M.

Napište recenzi

Děkujeme za odeslání!

bottom of page